Peder Balke-senteret, Billerud
5.6 – 11.9; åpent lørdag og søndag kl. 12-16, ellers etter avtale. Kunst fra Kapp – uts

DokumentasjonssenteretKapp Melkefabrikk
Åpent; tirsdag kl. 12-20, onsdag kl. 9-16, fredag kl. 12-16.Rud skole omvisning etter avtale.

Kultursenteret Raufoss gård
Omvisning etter avtale. Basisutstilling om industrihistorie og direktør Lunders kontor,
Jern & Metall 100 år

Ljåsmia
Åpnent :2.7-15.8 lørdag kl. 11-16. Demonstrasjoner ved Vestre Toten Knivklubb.

Friluftsmuseet Stenberg
5.6-21.8; åpent søndag kl. 12-16,
ellers omvisning etter avtale.

Aas kirke/kirkestaller
Åpent daglig 4.7- 5.8, kl. 12-18. Omvisning i stallen etter avtale.

Hjemmefronthytta
på Totenåsen står åpen hele året.

SOMMERPROGRAM 2005

19.06- Levende Museum, Stenbergdagen kl 13.00 til 16.30.
26.06- Hundens dag 12 – 16.
06.07- Jernkonservering, Tenberg, kl. 18.30 – kr. 100
08.07- Barnas Kulturdag på Stenberg, barnehager Vestre Toten kommune , kl.10 – 14.30
09.07- Barnas Kulturdag på Stenberg, barnehager Østre Toten kommune, kl. 10 – 14.30
13.07- Kulturlandskapet på Toten før og nå, Stenberg kl. 18.30 – kr. 100
12. – 16.07- Omvisninger på Stenberg hver time i tidsrommet kl.1200 – 16.00
19. – 27.07- Omvisninger på Stenberg hver time i tidsrommet kl.12.00 – 16.00
20.07- Av bygg skal landet bygges, Stenberg kl.18.30 – kr. 100
27.07- Glimt fra Amtmannens kjøkken, Stenberg kl. 18.30 – kr.100
14.08- Konsert på Stenberg, Haydns engelske sanger anno 1803, kl 18, billetter
21.08- 1905 – Streif 2005, Mat og Kulturlandskap, Reigionalt 100-årsarrangement på Stenberg
28.08- 1905 – Østre Toten kommune 100 års arrangement på KAPP
28.08- Åpning av Blikkenslager utstilling, Raufoss gård kl. 12
11.09- Kulturminnedagen – “Fra Slegge til Mus”
Bekkekverna
på Bruflatt – omvisning etter avtale

Lokalhistoriske Vandringer
Samarbeid med Østre og Vestre Toten kommuner. Oppmøte kl. 12. kontakt museet for nærmere informasjon.
12.06- Gammel ferdselsveg Revold – Nordlia
19.06- Tjuvåskampen
14.08- Lensbygda: Sportsplassen – Stenbergståjet
21.08- Veståsen – gammel sætermark
25.09- Grøna – Borgen – bygdeborgen ved Vesle Fiskelausen
02.10- Evangsgutua fra Hojenbrua til Øvre Evang