Var plass, gard og sæter fram til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1791 og bygde opp gården.

Sorenskriver, senere amtmann Lauritz Weidemann med kone og barn overtok gården i 1802. Han bygde opp anlegget slik det står i dag.

Foruten hovedbygninge som er fra 1790-tallet består anlegget av 11 forskjellige hus samt en neesten 30 mål stor park i engelsk landskapsstil.

Anlegget står stort sett uendret fra før Lauritz Weidemann døde i 1856. Interiør i hovedbygningen og drengestue er delvis intakt fra Weidemanns tid.

Amtmannens døtre Amalie, Nahyda og Ingeborg bodde her sammen med broren Hannibal, alle ugifte, til den sistlevende, Amalie solgte gården til gardbestyreren Jens Stenberg i 1899. Familien Weidemann ligger alle gravlagt på det private gravstedet bak låven.