GARDEN ØVERJORDET viser den mer vanlige Toten-gården fra midt på 1800 tallet. Garden er lagt på jordet “Øverjordet”. Uthusene i tunet er flyttet samlet og kommer fra gården Hågår på Eina. Hovedbygningen er fra gården Åserud i Kolbu. Dette er ei større treromsstue som er påbygd en etasje og har innredning fra tidlig 1800-tall. Vilkårsbygningen er fra Hassel i Totenvika og er en eldre hustype med inngang rett inn i stua.

HUSMANNSPLASSEN er flyttet fra gården Haug i Østre Toten. Plassen er i nordvendt skråning i utkanten av den dyrkede jorda. Den har bare stue og en liten låve med fjøs under. Både stua og låven er fra midten av 1800-tallet.

INDUSTRI OG HÅNDTVERKSMILjØ Arbeiderboligen er fra fyrstikkfabrikkens tid på Raufoss (1875). Det var 6 leiligheter i bygningen. Den var bebodd til 1970 da den ble flyttet til Stenberg . Den ene leiligheten er innredet slik den var i fyrstikkfabrikkens tid. I samme området bygges opp husmannsstue/snekkerverksted fra Nøklebergsenga i Østre Toten og butikken Stensrud (inneholdt også knivmakerverksted) fra Roksvoll i Vestre Toten

SÆTRA med størhus fra Olterud og fjøs fra Hommelsjøen ligger idyllisk til ved sætertjernet, slik den kunne ha ligget på Totenåsen. Bygningene er fra midten av 1800-tallet.

VOLLUMFJØSETvar sæterfjøs for to garder på Vollumsætra i Kolbu og ble gjenreist på friluftsmuseet midt på 1950-tallet. Vollumfjøset er ombygd til forsamlingslokale og spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Fjøset har kjøkken, møterom og toaletter, er møblert med en blanding av nye og gamle møbler. og har således en trivelig og særegen atmosfære for møter eller selskaper for de som ønsker slike omgivelser. Det er plass for inntil 80 personer.Vollumfjøset leies ut til lag, foreninger og andre interesserte