RUD SKOLE / KLOKKERGÅRD ligger på Bøverbru i VestreToten. Etter deling av Totens Prestegjeld i 1826 ble Rud klokkergård i Vestre Toten. Det var i den tiden klokkeren også var lærer, og Rud ble Vestre Totens første faste skole fra 1844. Skolen ligger i hovedhuset på gården. Den forrige bygningen gikk opp i flammer i 1813 og den nye sto ferdig i 1820. Skolesalen i første etg. i nedre del av bygningen ble tatt i bruk i 1844. Denne salen er idag et av Toten Økomuseums omvisningslokaler. Først i 1930 ble 2.etg innredet til skolesal. Frem til nye Bøverbru skole sto ferdig i 1962, hadde fem klokkere/lærere bekledd den viktige posten.

HJEMMEFRONTHYTTA ble oppført høsten 1944 av millorggruppa på Skreia. Den ligger høyt og fritt på Torseterkampen, 856 meter over havet. Med fullt belegg tok hytta 20 mann. Hytta fikk stor betydning for millorg-arbeidet i Gjøvik/Toten området frem til krigens slutt. Flere personer som måtte gå i dekning, bodde på hytta i kortere eller lengre perioder, og den ble et samlingssted for dropptjenesten på Totenåsen den siste krigsvinteren. Hjemmefronthytta er i motsetning til de fleste slike anlegg fra siste krig, blitt bevart. Toten Økomuseum har overtatt ansvaret for bevaringen i samråd med Norsk Hjemmefrontsmuseum.

LJÅSMIA ligger ved Hunnselva i Raufoss sentrum og er en rekonstruksjon av smia som lå der i 1855. Det var en industrismie som lagde ljåblader. Den nye smia ble åpnet i august 2000 og den har vasshjul og hammer. Smia eies av Vestre Toten kommune og drives i samarbeid med Vestre Toten knivklubb og økomuseet.

KIRKESTALLEN PÅ ÅS ligger ved Ås kirke i Vestre Toten. Opprinnelig var det tre kirkestaller, men bare en er intakt. Det er få bevarte kirkestaller i Norge. Ås kirkestall ble bygget i 1858 og den er fredet. Et av stallrommene er intakt for “bruk”, mens et annet inneholder en permanent utstilling om Ås kirke og kirketradisjoner .

BEKKEKVERNA på Bruflatt er en rekonstruksjon som er satt på en gammel grunnmur i Hunnselva. Kverna kan brukes etter avtale