Dokumentasonssenteret er en viktig del av stiftelsen Toten økomuseum og historielags virksomhet, med formål å drive museumsvirksomhet og aktivisere befolkningen til å ta vare på og utvikle kultur og miljø i lokalsamfunnene på Toten.

Økomuseet skal samle og verne dokumentasjon, drive formidling og utvikle ny kunnskap gjennom forskning. Samlingene går tilbake til den første museumssamlinga til Even Gihle fra 1881. Arbeidet skjøt fart med starten på bygdebok arbeidet i 1918. Museumsbestyrer/konservator Johs. Sivesind la opp det omfattende person og eiendomsarkivet på 1950-tallet. Under museumsbestyrer /konservator Jon Aage Gjestrum ble dette materialet satt i sammenheng med en mer omfattende dokumentasjon og museets virksomhet ellers.

Ved åpningen av dokumentasjonssenteret på Kapp Melkefabrikk i 1995, kunne museet for første gang invitere ulike brukere til ei unik samling av kildemateriale hvor alt var lagt til rette for publikum på ett sted. Materialet er ikke overføret til edb. men er i manuelle system som er enkelt å finne fram i.

Åpningstid for publikum – tirsdag kl. 12-20, onsdag kl. 09-16 og fredag kl. 12-16