-en vandring i 1800 – tallets kulturlandskap-

Friluftsmuseet Stenberg er del av Toten Økomuseums avdelinger. Området rommer ulike miljø som sammen viser kulturlandskap og økonomiske og sosiale forhold på 1800-tallets Toten.

Friluftsmuseet har utgangspunkt i amtmannsgarden Stenberg og rommer en stor engelsk landskapspark side om side med husmannsplasser og sætermiljø.

Garden ble fredet i 1923 og kjøpt av Toten Museumslag i 1934. Garden har senere blitt utviklet fra å være amtmannsgard til også å bli et av landets større friluftsmuseer.