Toten økomuseum er regionmuseum for Østre og Vestre Toten kommune. Økomuseet drives av Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag. Gjøvik & Toten Museum – Mjøssamlingene AS – med adresse Melkefabrikken, 2858 KAPP ble stiftet 2.12.2004. Det nye driftsselskapet skal styrke det antikvariske arbeid ved museene og samtidig bedre tjenestetilbudet for innbyggerene og kommunene i regionen.
Gjøvik Historiske samlinger– www.gjovikmuseet.no.
Stiftelsen Mjøssamlingene – tlf: 63968119.

Øko kommer av det greske Oikos som betyr hushold, helhet og sammenheng. De fleste økomuseer verden over har et økologisk budskap og behandler menneskenes forhold til naturen og deres ressurser i et historisk perspektiv. Et økomuseum skapes, utvikles og drives sammen med lokalbefolkningen i et område. Begrepet økomuseum ble lansert i 1971 som den nye museologien som skulle vise hvordan mennesket og miljøet påvirker hverandre gjennom tidene.

Museet er desentralisert og har flere avdelinger på Toten. Museet arbeider med kulturvern gjennom dokumentasjon, vedlikehold, formidling, aktivisering og deltakelse.

Økomuseet har hele Toten som arbeidsområde, og ser på samspillet mellom mennesker og natur som grunleggende for utvikling gjennom tidene. Museet vil medvirke til større bevissthet knyttet til lokalsamfunnets fortid, samtid og fremtid og skal samle og verne dokumentasjon, drive formidling og utvikle ny kunnskap gjennom forskning.

Økomuseet gir ut bygdebok, årbok og andre lokalhistoriske publikasjoner.
Øko
museet tilrettelegger besøk, vandringer, foredrag for hele Toten.